Yasal Uyarı

Bu site Manisa Medya TV’ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzeme değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz. Telif ve mülkiyet hakları saklı kalmak koşuluyla, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarıyla bu sitenin olanaklarından yararlanılabilir. Manisa Medya TV’nin içerdiği malzemeyi uluslararası telif hakları ve ticari malzeme kanunlarına aykırı biçimde kullananlar hakkında yasal takibat yapılacaktır. 

MARKALAR
Manisa Medya TV markasının kullanıcılar tarafından izinsiz kullanılmasından dolayı Manisa Medya TV tüm yasal haklarını genel hükümler çerçevesinde arayacaktır. 

GÜVENLİK

Data güvenliğini ve güvenli bağlantıyı sağlamak için her türlü materyel, prosedür ve izinsiz girişi engelleyici fiziksel ve elektronik içerik Mehtap Hosting tarafından sağlanmaktadır 

KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK HAKLARI 

A) Genel Olarak

Bu site, Manisa Medya TV’ye ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içerdiği malzemeler tamamen ya da kısmen, Manisa Medya TV ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve bu malzemeler uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Ancak, telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz. 

B) İlgili yayın organlarından alınan malzemelerinin kullanımı konusunda özel kısıtlamalar 

Manisa Medya TV'nin anlaşmalı olduğu yayın organına ait yazı, fotoğraf, grafik, ses ve video malzemeleri, herhangi bir ortamda basılamaz, yayımlanamaz, basılmak ya da yayımlanmak üzere yeniden yazılamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak dağıtılamaz. Manisa Medya TV'nin anlaşmalı olduğu yayın organına ait bu malzemeler ya da onların kısımları, kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçları haricinde bir bilgisayarda saklanamaz. Manisa Medya TV'nin anlaşmalı olduğu yayın organı, bu tür kaynaklardan doğabilecek gecikmelerden, hatalardan, yanlışlardan ve eksiklerden ya da bu malzemelerin hepsinin ya da bir kısmının iletiminde ya da tesliminde doğabilecek benzeri sorunlardan ve tüm bunlardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu değildir. 

C) Telif

Kullanıcılar, bu sitedeki bilgileri ticari amaçla kullanamazlar ancak kişisel faydalanmaları için kullanabilirler. Manisa Medya TV'nin önceden yazılı onayı olmadan, Manisa Medya TV içeriğinin kopyalanması, yeniden yayınlanması veya yeniden dağıtılması açık olarak yasaktır. 

D) Kullanıcı Sorumluluğu

Bu hizmet üzerinden, elektronik yolla mesaj postalarken, dosya gönderirken, veri girerken ya da başka herhangi bir iletişim biçimini kullanırken, Manisa Medya TV'ye, telif hakkı ödeme zorunluluğu olmayan, kalıcı, münhasır olmayan, kısıtlaması olmayan, dünya çapında geçerli olan bir lisans veriyorsunuz. Bu lisans kapsamında Manisa Medya TV her tür iletişimi kullanmak, kopyalamak, başkasına lisanslamak, uyarlamak, iletmek, kamuya çalmak ya da sunmak ve tarif edilen iletişim haklarını serbestçe ve hiçbir kısıtlama olmaksızın kullanılmak üzere üçüncü şahıslara lisanslamak.yapma hakkına sahip olur: 
Bu yukarıda tarif edilen haklar, geçerli bütün yasama alanlarındaki telif hakkı, ticari marka, servis markası ya da patent kanunu hakları da dahil olmak üzere, ama bu haklarla kısıtlı olmayacak şekilde, bütün mülkiyet haklarını kullanma hakkını kapsar. 

E) Üçüncü Kişilere Ait İçerik

Manisa Medya TV yalnızca kendi standartlarına ve kabili tatbik yasa ve düzenlemelere uyum gösteren üçüncü taraf Web Sitelerine link sağlamaya dikkat etse de, bu üçüncü taraf Web Sitelerinin içeriği Manisa Medya TV ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili firmalar tarafından, bu üçüncü şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletilmediği ya da denetlenmediğinden Manisa Medya TV'nin'den habersiz değiştirilebilir.. Bu site ve üçüncü şahıs sitelerindeki malzemeler ‘olduğu gibi’ sağlanmaktadır ve açık ya da dolaylı hiç bir garanti verilmemektedir. Uygulanabilir yasaların izin verdiği son noktaya kadar, Manisa Medya TV, satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk kapsamına giren dolaylı garantiler de dahil olmak üzere, ama bunlarla kısıtlı kalmayacak şekilde, açık ya da dolaylı her türlü garantiyi reddeder. Manisa Medya TV, malzemelerin içerisinde bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanlarının giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, bu sitenin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermez. Manisa Medya TV, bu sitedeki ya da üçüncü şahıs sitelerindeki malzemelerin kullanımı ya da kullanım sonuçları konusunda, doğruluk, kesinlik, zamanında olmaklık, güvenilirlik ya da başka açılardan hiç bir garanti vermez. Bu sebeplerden dolayı, herhangi bir üçüncü taraf Web Sitesinde yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Siz (Manisa Medya TV değil), bu hizmeti kullanmakla, gerekli bakım, tamirat ya da düzeltme masraflarının tümünü üstlenmeyi baştan kabul etmiş sayılırsınız. 

F) Forum alanları 

Bu hizmet, Manisa Medya TV'ye bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda etkileşim olmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları içerebilir. Manisa Medya TV, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu Web sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul edersiniz: 

 • Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek
 • Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, eyalet düzeyinde, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek.
 • Bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen, hiç bir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.
 • Bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür bilgi, yazılım ya da başka bir malzeme postalamamak ya da iletmemek.
 • Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiç
 • bir bilgi, yazılım ya da malzeme postalamamak, iletmemek ya da kullanmamak. 

  Bu hizmeti kullanırken, Manisa Medya TV'nin forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, Manisa Medya TV, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamiyle ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da hükümet isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar. 

  G) Sorumluluğun sınırlanması

  İhmal da dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, Manisa Medya TV, ana ya da tali firmaları ya da ilişkili diğer firmalar; Manisa Medya TV malzemelerinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçların yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir. Manisa Medya TV'yi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı Manisa Medya TV'nin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Eğer Manisa Medya TV malzemelerinden ya da Manisa Medya TV'nin herhangi bir şartından veya koşulundan hoşnut değilseniz, tek çözüm yolunuz, Manisa Medya TV'yi kullanmamaktır. 
  H) Değişik Hükümler

  Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir 

  I) Fesih

  Bu anlaşma, Manisa Medya TV tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın bitirilinceye kadar geçerlidir. Fesih durumunda, forum alanlarına erişme yetkiniz artık yoktur ve forum alanlarından bilgisayarınıza indirdiğiniz malzemelerle ilgili size getirilen kısıtlamalar ve bu anlaşmada sayılan sorumlulukların reddi ve sınırlanması devam edecektir. 

  J) Cookies

  “Cookie” bilgisayarınıza gönderilebilen bir yazılımdır. “Cookie”ler web sitelerimizin ve servislerimizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri toplamaya ve yönetmeye yarar. Eğer bilgisayarınıza bir “cookie” gönderirsek, sizin bilginiz ve onayınız olmadan, sizinle ilgili bir veri toplamayacaktır. O zamana kadar “cookie” sadece genel kullanım modellerini izleyecek ve sizi birey olarak tanımlamada kullanılmayacaktır. 

  K) Gizlilik Haklarınız 

  Manisa Medya TV, gizlilik haklarınıza önem verdiği için, aşağıda belirtilen şu ilkelere uyar: 
  Bize, sizi kişisel olarak tanımlayan bilgi (“Kişisel Bilgi”) gerektiğinde bunu açıkca sorarız. Örneğin, eğer Manisa Medya TV ana sayfasını kişiselleştirmek isterseniz, Manisa Medya TV size adınızı ve elektronik posta adresinizi soracaktır, diğer taraftan, bir yarışma ya da bir promosyon kapsamında sizden Kişisel Bilgi’lerinizi isteyebiliriz. Manisa Medya TV'yi işletirken Kişisel Bilgi’lerinizi kullanırız ve Manisa Medya TV'nin ya da Microsoft’un yeni özellikleri, hizmetleri ya da ürünleri hakkında size zaman zaman bilgi gönderebiliriz. 

  Eğer herhangi bir zamanda bir Site’nin bu ilkelere uymadığını düşünürseniz, lütfen bize bilgi@cnnturk.com.tr adresinden elektronik posta ile bilgi veriniz ve biz de sorunu çözmek ve gidermek için ticari açıdan mantıklı tüm çabayı sarfedelim. 

  Eğer bu ilkelerimiz hakkında sorularınız varsa, lütfen info@manisamedyatv.com adresine elektronik posta yoluyla gönderiniz.   L) Erişim

  Bize elektronik posta ile info@manisamedyatv.com üzerinden erişebilirsiniz. 

  M) Manisa Medya TV logosunun ve bölüm anasayfası bağlantılarının Manisa Medya TV dışı Web sitelerinde kullanımı 

  1. Manisa Medya TV'nin başka türlü yetki vermiş olduğu durumlar hariç, Manisa Medya TV dışı web siteleri, aşağıda sağlanan logoyu (“Logo”) kullanacaktır. Bu Logo’yu bilgisayarınıza indirmekle, bu İlke’leri kabul etmiş sayılırsınız. 

  2. Logo’yu ancak web sitenizde kullanabilirsiniz, başka hiçbir şekilde kullanamazsınız. Logo, her zaman Manisa Medya TV'nin http://www.manisamedyatv.com adresindeki anasayfasına çalışır durumda bir bağlantıya sahip olmalıdır. Bu bağlantı için gerekli HTML kodunu aşağıda bulabilirsiniz. 

  3. Logo, “Manisa Medya TV'ye Gider” terimini içerir, bu da Logo’nun siteniz üzerindeki anlamını tarif eder (Logo, Manisa Medya TV'ye bir bağlantıdır, sitenize verilen bir destek değil). Logo’nun bu yahut başka bir özelliğini kaldıramaz ya da değiştiremezsiniz. 

  4. Logo, sadece, Manisa Medya TV'ye veya ürünlerine ya da hizmetlerine doğru atıfta bulunulan Web sayfalarında kullanılabilir ve atıfta bulunulan yerin hizasında ya da aynı sayfanın dibinde gösterilmelidir. Kendi Web sayfanızın başlığı, diğer ticari marka amblemleriniz ve logolarınız en az Logo kadar öne çıkmalıdır. Logo’yu, Manisa Medya TV tarafından sponsorluk, destek ya da lisans verildiğini ima edecek hiçbir şekilde gösteremezsiniz. 

  5. Logo tekbaşına görünmelidir, Logo’nun her iki yanında, sayfadaki diğer grafik veya metin öğelerle arasında bir minimum boşluk olmalıdır (Logo’nun yüksekliği kadar). Logo, başka herhangi bir logonun bir parçası ya da bir tasarım öğesi olarak kullanılamaz. 

  6. Logo’yu, ebadı, boyutları, renkleri ve öğeleri dahil olmak üzere, herhangi bir şekilde değiştiremez, canlandıramaz, dönüştüremez ya da başka herhangi bir işlemden geçirerek, perspektifini veya iki boyutlu görünümünü bozamazsınız. 

  7. Manisa Medya TV'yi, ürünlerini ya da hizmetlerini kötüleyen, Manisa Medya TV'nin fikri ya da başka haklarını gaspeden ya da herhangi bir yerel veya uluslararası yasayı çiğneyen hiç bir Web sitesinde Logo’yu kullanamazsınız. 

  8. Bu İlke’ler kapsamında, Manisa Medya TV'nin logolarında ya da ticari markalarında size herhangi bir lisans ya da başka bir hak verilmemektedir. Manisa Medya TV, Logo’nun kullanımını konusunda verdiği izni, tek taraflı olarak, kaldırma ya da koşullarını değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Manisa Medya TV, bu İlke’lere uymayan, Manisa Medya TV'nin fikri ya da başka haklarını çiğneyen veya uygulanabilir diğer yasalara aykırı kullanım durumlarına karşı harakete geçme hakkını saklı tutar. 

  9. MANİSA MEDYA TV, HAK İHLALLERİNE KARŞI GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, LOGO KONUSUNDA YASA TARAFINDAN AÇIK YA DA DOLAYLI OLARAK İFADE EDİLEN HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. 
  MANİSA MEDYA TV LOGOSU

  10.İMKB isim ve logosu ''Koruma Marka Belgesi'' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez,değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz